نمایش 1–12 از 63 نتیجه

آوا (مجموعه شعر)

۷۸,۰۰۰تومان

اثر تمرکز مالکیت در بورس

۴۲,۰۰۰تومان

ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از مدل سهم بازار پایدار (CMS)

۵۸,۰۰۰تومان

اصول انبار داری در سازمان ها

۸۸,۰۰۰تومان

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

۸۵,۰۰۰تومان

اصول حسابرسی

۱,۱۵۰,۰۰۰تومان

اصول علم اقتصاد – اقتصاد خرد

۱۲۵,۰۰۰تومان

اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد 1 (اقتصاد خرد)

۹۵,۰۰۰تومان

اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد 1 (اقتصاد خرد)

۱۱۵,۰۰۰تومان

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)

۱۰۵,۰۰۰تومان

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)

۱۰۵,۰۰۰تومان

اصول و فنون مذاکره،مکاتبات و قراردادهای بازرگانی و بین المللی

۱۰۸,۰۰۰تومان